დაეხმარე შენც

*თუ გსურთ, რომ თქვენი შემოწირულობა მოხმარდეს კონკრეტულ პროექტს, გთხოვთ საბანკო გადარიცხვის დანიშნულებაში მიუთითოდ პროექტის სახელი.

საქართველოს ბანკი:

Intermediary Bank: Citibank N.A., New York, USA; SWIFT: CITIUS33

Account With Institution: Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22; 29a Gagarin street, Tbilisi 0160, Georgia

Account: GE42BG0000000118186600

ანგარიშის მფლობელი: ა(ა)იპ აჭარაში მოწყვ. დედ. და მამ. საეკ. აღორ. ფონდ

თი ბი სი ბანკი:

FOR USD

Intermediary Bank:  Citibank N.A., New York, USA; SWIFT: CITIUS33 ABA: 021000089

Beneficiary’s Bank: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22, JSC TBC Bank, SWIFT: TBCBGE22

Beneficiary’s Account:  GE12TB7669136180100001

ანგარიშის მფლობელი: აჭარაში მოწყვეტილ დედათა და მამათა სახელობის საეკლესიო კომპლექსის აღორძინების და განვითარების ფონდი

FOR EUR

Intermediary Bank:  DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT/MAIN, GERMANY, SWIFT:DEUTDEFF, BLZ: 50070010

Beneficiary’s Bank: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22, JSC TBC Bank, SWIFT: TBCBGE22

Beneficiary’s Account:  GE12TB7669136180100001

FOR GEL

Beneficiary’s Account: GE54TB7669136080100005 

ანგარიშის მფლობელი: აჭარაში მოწყვეტილ დედათა და მამათა სახელობის საეკლესიო კომპლექსის აღორძინების და განვითარების ფონდი

ონლაინ შემოწირულობა